Georgia coaches react to Auburn Hail Mary

By November 16, 2013 8:19 pm ET